Jag följer med mig på grund av de förberedelser som jag har haft